کارگر در زیر کار و دخترک در زیر یار،هردو مینالنند اما این کجا و آن کجا

یک منار در اصفحان و یک منار زیر پتو،هر دو جنبانند اما این کجا و آن کجا

دختردروازه غار و دختر دریاکنار،هر دو عریانند اما این کجا و آن کجا

نوعروس در تخت و حجله،جنگنجو در کاروزار،هر دو خونیند اما این کجا و آن کجا

بند تنبان فاطی و کرست زی زی خانوم،هر دو چسبانند اما این کجا و آن کجا

نیزه داران در مصاف و بیضه داران در لحاف،هر دو در رزمند اما این کجا و آن کجا

خشت سازان در بیابان،عشق بازان در اتاق،هر دو میمالند اما این کجا و آن و کجا

چرخ و دنده زیر ماشین،مرد و زن زیر لحاف،هر دو درگیرند اما این کجا و آن کجا

ملحقا با ماتیکش و مش حسن با ماله اش،هر دو میمالند اما این کجا و آن کجا

بوسه های دلبر و نقل و نبات و باقلوا،هر دو شیرینند اما این کجا و آن کجا

دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه،هر دو جانسوزنند اما این کجا و آن کجا

کرست تنگ شهین و چکمه ی شمر لعین،هر دو از چرمند اما این کجا و آن کجا

سینه ی دوشیزگان و بیضه ی مردان پیر،هر دو لرزانند اما این کجا و آن کجا

منبع اصلی مطلب : دانستنی های جالب
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : شعر جالب ایرج میرزا